iBriar www.ibriar.com

全展示

煙斗

斗嘴

Contact Me

Claudio Cavicchi - Dark Blast Sale

供售: 已售出

規格度衡

全長6.61in / 168mm
斗嘴長1.69in / 43mm
缽徑1.81in / 46mm
缽高2.13in / 54mm
草室徑0.83in / 21mm
草室深1.81in / 46mm
重量1.76oz / 50g

相關資料

品號CC005
原產國義大利
製成年份N/A
表面處理噴砂
造型都柏林-Dublin
斗嘴材質壓克立
斗嘴造型
斗嘴款式錐形-Taper
綴飾
戳記Cavicchi C.; FATTO A MANO, IN ITALIA
其他說明斗嘴微彎