iBriar www.ibriar.com

全展示

煙斗

斗嘴

Contact Me

Luciano - Semi-Blast - 3-knuckle Bamboo

供售: 已售出

規格度衡

全長7.44in / 189mm
斗嘴長1.77in / 45mm
缽徑1.97in / 50mm
缽高1.3in / 33mm
草室徑0.79in / 20mm
草室深1.06in / 27mm
重量1.48oz / 42g

相關資料

品號LU007
原產國義大利
製成年份2010
表面處理半噴砂
造型羅德西亞人-Rhodesian
斗嘴材質壓克立
斗嘴造型
斗嘴款式錐形-Taper
綴飾
戳記LUCIANO, 91B, Hand Finished, In Italy 2010
其他說明三節竹