iBriar www.ibriar.com

全展示

煙斗

斗嘴

Contact Me

Radice - CLEAR + Briar Sale

供售: 已售出

規格度衡

全長5.63in / 143mm
斗嘴長2.24in / 57mm
缽徑2.05in / 52mm
缽高1.57in / 40mm
草室徑0.83in / 21mm
草室深1.22in / 31mm
重量2.19oz / 62g

相關資料

品號RA001
原產國義大利
製成年份2010
表面處理光面
造型羅德西亞人-Rhodesian
斗嘴材質壓克立
斗嘴造型
斗嘴款式錐形-Taper
綴飾石楠
戳記RADICE, CLEAR, O; Hand Made, In Italy 30